Van Betekenis

De laatste levensfase – nooit te vroeg om erover te praten

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren.

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

Verhalenbank
De komende drie jaren zal VPTZ Nederland in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek een verhalenbank samenstellen op basis van de praktijken van onder andere VPTZ-vrijwilligers. Verhalen zijn een krachtig en effectief middel om mensen te verbinden, kennis te genereren en tot reflecties te komen. Vrijwilligers zoeken dagelijks naar hoe zij optimaal bij kunnen dragen aan ervaringen van zin en betekenis van zowel de stervenden als de naasten. Meer informatie volgt binnenkort!

Website Ikwilmetjepraten.nu
Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk, daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek en aan professionals om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Samenwerkingspartners
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ is een samenwerking tussen: