Elckerlijckcongres

Met de dood voor ogen – Wat we nodig hebben is elkaar

Op donderdag 14 december organiseert VPTZ Nederland  het Elckerlijckcongres in samenwerking met de partners van de Coalitie van Betekenis tot het Einde. Het thema is ‘Met de dood voor ogen – wat we nodig hebben is elkaar’.

Programma
Op dit congres vertellen vijf sprekers een verhaal over de zorg in de laatste levensfase. Elk verhaal geeft een beeld vanuit de patiënt, de mantelzorger, de vrijwilliger of beroepsmatige zorgverlener.
– Corine Jansen, professioneel luisteraar
– Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek RU Groningen
– Trudy ten Have, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die met (komend) verlies te maken hebben
– Christiaan Rhodius, arts palliatieve geneeskunde
– Anne Goossensen, bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg

Tijdens de dag is er veel ruimte om, onder leiding van de dagvoorzitter Ria Bremer, met elkaar in gesprek te gaan. Op het podium  spelen acteurs verschillende scenes na uit de dagelijkse praktijk. De deelnemers kunnen de acteurs sturen met input die direct in het spel verwerkt wordt. De sprekers blijven de hele dag beschikbaar  om vragen van deelnemers te beantwoorden, nieuwe vragen te bedenken en inzichten met elkaar te delen.

Klik hier voor het volledige programma.

Voor wie is dit congres bedoeld?
Het congres wordt georganiseerd voor mensen die in hun privésituatie, vrijwilligerswerk of beroep te maken krijgen met (de zorg voor) mensen in de laatste levensfase: patiënten en hun vertegenwoordigers, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren, geestelijk verzorgers, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen.

Kosten
(Vertegenwoordigers van) Patiënten en mantelzorgers: € 25
Vrijwilligers: € 50
Beroepsmatige zorg:  € 100

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden.

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij:

het Verpleegkundig Specialisten Register (4 punten). Indien de accreditatie wordt toegekend geldt dit voor deelnemers uit de volgende groepen:
– Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
– Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
– Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen

het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (3 punten). Indien de accreditatie wordt toegekend geldt dit voor deelnemers uit de volgende groepen:
– Geriatrie-Gerontologie
– Kwaliteitsregister V&V
– Palliatieve Zorg
– Wijkverpleegkunde

Locatie
Achmea Congrescentrum Zeist
Handelsweg 2
3707 NH Zeist