Zorg rondom het levenseinde

Dinsdag 2 april 2019 9.30 - 16.30

Ede ReeHorst, Bennekomseweg 24

Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Tijdens het congres Zorg rondom het levenseinde komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals:

– hoe verzorg je mensen met dementie in de laatste levensfase?
– waarom kan het van belang zijn het medicatiebeleid aan te passen?
– hoe ga je om met familieperikelen rondom het sterfbed?
– wat betekent de dood als je er dagelijks mee wordt geconfronteerd?
– hoe betrek je kinderen bij de dood van een ouder?
– hoe kunnen aromazorg en massage een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en sterven?
– hoe communiceer je over de naderende dood met mensen met een migrantenachtergrond?
– hoe verloopt het stervensproces als iemand stopt met eten en drinken?
– hoe werk je als professional samen met mantelzorgers als iemand thuis wil sterven?
– welke beleving hebben cliënten met een verstandelijke beperking bij de naderende dood?

In het middagprogramma verzorgt VPTZ Nederland de workshop
‘Thuis sterven – de waarde van samenwerking tussen de beroepsmatige en vrijwillige zorg’
Veel mensen geven aan hun laatste levensfase thuis door te willen brengen. Hoe zorg je ervoor dat dit zo georganiseerd wordt dat dat mogelijk is? Op zo’n manier dat het waardevol is voor de patiënt, maar ook vol te houden is voor de mantelzorgers? Vrijwilligers en beroepskrachten vullen elkaar aan en versterken elkaar in de zorg en ondersteuning van cliënten in de palliatieve terminale fase en hun naasten. Dat geldt voor de zorg in het hospice of zorginstelling, maar zeker ook bij mensen thuis. Een goed samenspel vergt duidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de benodigde competenties. De workshop is gericht op het leren kennen en érkennen van ieders werk en waarde en er worden handvatten geboden voor het versterken van de onderlinge samenwerking.

Meer informatie over het congres en het aanmelden vindt u op de website van Congressen MetZorg.