Directeur Fleur Imming gaat van VPTZ Nederland naar UWOON

Directeur Fleur Imming heeft ons laten weten dat zij op 1 september aanstaande zal starten als directeur-bestuurder van woningcorporatie UWOON in Harderwijk en onze organisatie dus helaas gaat verlaten.

Maandag 25 mei 2020

Fleur is op 1 augustus 2018 begonnen als directeur van VPTZ Nederland. Zij heeft sindsdien in opdracht van het bestuur veel tijd en energie gestoken in een aantal pittige opgaves. Zo is daardoor VPTZ Nederland beter op de kaart komen te staan bij de meest belangrijke stakeholders, is met leden het ontwerpen van een kwaliteitsmodel gestart en is het proces van herijking van de verenigingsstructuur ontwikkeld en op gang gebracht. Ook heeft ze intern qua bedrijfsvoering een aantal zaken structureel en robuust georganiseerd. Het bestuur wil Fleur hierbij dan ook hartelijk bedanken voor deze inzet en betrokkenheid. We wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie.

De komende weken gaat het bestuur zich beraden over de werving en selectie van een nieuwe directeur per 1 september aanstaande. Over die procedure zullen we de leden binnenkort berichten.

Namens het bestuur,

Ageeth Ouwehand
Voorzitter VPTZ Nederland