Brochure Tools – ‘voor ondersteuning van terminaal zieke migranten en hun naasten’

 

In de brochure ‘Tools – voor ondersteuning van terminaal zieke migranten en hun naasten’ zijn vier gereedschappen samengebracht die (vrijwillige en beroepsmatige) zorgorganisaties kunnen ondersteunen in de zorg voor stervenden van alle mogelijke etnische achtergronden, te weten:

  • Het schrijven van een projectplan voor een lokaal project rond etnische diversiteit
  • Themabijeenkomsten over etnische diversiteit
  • Voorlichting over palliatieve zorg in allochtone groepen
  • Het overbruggen van taalverschillen


Uitgave
: VPTZ Nederland, 2011
Prijs: maakt deel uit van de Toolkit ‘Aan een ieder …’, niet los te bestellen
Download: niet digitaal beschikbaar
Bestellen toolkitinfo@vptz.nl