Dialoogbegeleiders

Vanuit de coalitie zijn er gespreksleiders opgeleid die dialoogbijeenkomsten organiseren. In deze dialoogbijeenkomsten komen mensen in een kleine groep samen om gedachten en ervaringen uit te wisselen over de laatste levensfase.
In het dialoog gaat het niet om een discussie, maar om te luisteren naar elkaar verhalen en gaandeweg elkaar te helpen om te ontdekken wat van betekenis is voor iemand.

De bijeenkomsten worden zeer positief ontvangen.  Mensen vinden het waardevol en prettig om met elkaar binnen een veilige omgeving te spreken over de laatste levensfase. Dit wordt ervaren als een steun in de rug en werkt stimulerend en verhelderend.

Zou u graag gebruik willen maken van een van de opgeleide gespreksleiders? Neem dan contact op met de projectleider van de Coalitie, Els Hekstra: info@vanbetekenistotheteinde.nl.