Dorst of doodsangst – het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase

In de palliatieve terminale zorg wordt ernaar gestreefd dat iemands laatste periode zo comfortabel mogelijk is. Maar hoe te bewerkstelligen dat iemand niet alleen lichamelijk en psychosociaal, maar ook spiritueel gezien goed sterft? En begrijpen betrokkenen elkaar als het over de spirituele dimensie gaat? Uit praktijkervaringen blijkt dat sommige mensen meer dan anderen gevoelig zijn voor signalen van spirituele nood. Het blijkt dat sommigen signalen totaal missen en anderen signalen oppikken waarvan de interpretatie achteraf niet bleek te kloppen.

Met deze publicatie willen we bijdragen aan een grotere gevoeligheid voor deze signalen. Dit idee werd belangrijk gevonden en daarom kreeg Hospice de Luwte de Helffer Kootkar Prijs 2013. Dit leidde tot een project samen met de Universiteit voor Humanistiek. Het resultaat vindt zijn weerslag in de publicatie ‘Dorst of doodsangst’, deel 3 in de VPTZ- reeks Perspectieven van vrijwilligerswerk. Deze publicatie is samengesteld door Anne Goossensen, Annemarie Hidding, Sylvie de Kubber en Marja van der Vorst, met medewerking van Carlo Leget.

Eerder verschenen in deze reeks:
Deel 1: ‘Daar doe ik het voor’. Wat bezielt vrijwilligers die in hospices en bij mensen thuis helpen rondom een sterfbed? Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiekm en masterstudent Humanistiek Mart Sakkers, onderzochten het werk van vrijwilligers in palliatieve terminale zorg. Het blijkt dat het werk zowel de zorgverleners als de zorg ontvangers veel oplevert.
Deel 2: ‘Toekomstspijt is wat ik voel’. Hoe reageren mensen op een naderend levenseinde? Hoe gaan zij hiermee om? Om de essentie van de ervaringen van mensen in de laatste levensfase te ontdekken hebben Anne Goossensen, Lidwien Koopmans en Peggy van Oort Borsboom onderzoek gedaan op basis van de wekelijkse NRC-rubriek ‘Het laatste woord’.

Uitgave: VPTZ Nederland, 2016
Prijs: €7,50 (excl. verzendkosten)
Download: niet digitaal beschikbaar
Bestellen: bestelling@vptz.nl