Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

Onderzoek en signalen uit het veld leren ons dat mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase een kwetsbare en vaak overbelaste groep vormen. Ze zijn in een veelal heftige periode terecht gekomen, waarin ze geconfronteerd worden met het naderende levenseinde van een dierbare en de daarmee samenhangende zorg(en) en emoties. Deze werkwijzer laat zien op welke manier zorgorganisaties deze specifieke groep mantelzorgers kunnen ondersteunen.

In de werkwijzer worden een aantal goede voorbeelden genoemd van organisaties die specifieke aandacht voor de mantelzorgers hebben. Zo wordt in het voorbeeld van Humanitas Noord-Kennemerland onder andere de training ‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’ aan de vrijwilligers gegeven. Deze training, met als basis de cirkel ‘Er zijn’ (kwaliteitsinstrument van VPTZ Nederland) is ontwikkeld door Bogaard Trainings Design.

Uitgave:VPTZ Nederland en Mezzo, 2011

Bestellen gedrukte versie: bestelling@vptz.nlPrijs: € 2,50 (niet-leden) excl. verzendkosten

Download

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

PDF document, 1.19 MB