Module ‘Dementie en samenspel’ voor VPTZ vrijwilligers

‘Dementie en samenspel’ is een training voor opgeleide VPTZ-vrijwilligers die in een intramurale setting mensen met dementie in hun laatste levensfase ondersteunen. De module is ontwikkeld in het kader van het project ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’, door het Landelijk Steunpunt VPTZ, in samenwerking met Cordaan, Markant, Zorgpartners Midden-Holland, Hospice en terminale thuiszorg Midden-Holland, ActiZ en Vilans.

De module maakt gebruik van de Alzheimer Experience, een multimediale tool die mensen helpt zich in te leven in de belevingswereld van mensen met dementie. Naast ‘dementie’ is in de module aandacht voor de samenwerking met beroepskrachten en mantelzorgers binnen een verpleeg- of verzorgingshuis. De module bestaat uit een lesbrief voor VPTZ-vrijwilligers en een trainershandleiding. Bij de opzet van de training is uitgegaan van twee trainers: een coördinator/trainer vanuit de VPTZ-organisatie en een deskundige/trainer op het gebied van dementie uit het verpleeg- of verzorgingshuis waarmee de VPTZ-organisatie samenwerkt.

De training bestaat uit de volgende thema’s:

Uitgave: VPTZ, 2014.
Download: Niet digitaal beschikbaar.
Bestellen: De training is alleen voor leden te bestellen.