Onderzoek naar waarde VPTZ-vrijwilligers

logo-roparunDe visie van VPTZ Nederland is dat goede levenseinde zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Het mag voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning niet uitmaken waar Nederlanders sterven. Om deze ambitie waar te maken is het nodig dat de meerwaarde van de zorg door vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg (VPTZ) aantoonbaar wordt gemaakt. Hiermee wordt de samenwerking met de beroepsmatige zorg verder uitgebouwd en verstevigd. In een vijfjarig project wordt de waarde van het vrijwilligerswerk onderzocht en onderbouwd. De stichting Roparun financiert dit vijfjarige project.

De waarde van het vrijwilligerswerk voor de patiënten, de naasten, de formele zorg en de maatschappij wordt met het project in kaart gebracht. Dit zal de samenwerking tussen de vrijwillige en beroepsmatige zorg verstevigen. De methodieken om de kwaliteit van zorg in de formele zorg in kaart te brengen sluiten maar voor een deel aan op het meten van de waarde van de zorg door vrijwilligers. Chantal Holtkamp, directeur VPTZ Nederland: “Vanuit de essentie ‘Er zijn’ gaat het voor VPTZ Nederland veel meer om de kwaliteit van de relatie tussen vrijwilliger en cliënt. In de huidige instrumenten voor het meten van de kwaliteit van zorg blijft dit onderbelicht. Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de waarde van het werk van de VPTZ-vrijwilligers is, is onderzoek nodig”.

Nu is het zo dat deze waarde vooral wordt ervaren door cliënten en mantelzorgers waar de vrijwilligers zijn ingezet. Deze wordt nu in kaart gebracht op een manier die past bij deze bijzondere vorm van zorg, uitgedrukt in de sociale waarde. Met deze kennis kan VPTZ een passender kwaliteitskader ontwikkelen waarmee de positie van de vrijwillige zorg wordt versterkt en er bruggen worden geslagen voor verdere samenwerking met de beroepsmatige zorg.

uvhHet project is een samenwerking tussen VPTZ Nederland en de Universiteit van Humanistiek, Leerstoelgroep Zorgethiek (prof. dr. Anne Goossensen). Dit zorgt ervoor dat er een belangrijke brug wordt geslagen tussen de theoretische kaders en de dagelijkse praktijk van de vrijwilligers. Door ook de leden van VPTZ Nederland nauw te betrekken bij het onderzoek wordt getoetst of de criteria recht doen aan hun dagelijks werk en hen motiveren en inspireren om tot goede kwaliteit te komen.