Verstandelijke beperking

De meeste mensen sterven het liefst in hun eigen, vertrouwde, omgeving. Mensen met een verstandelijke beperking hechten meestal nog meer aan hun vertrouwde omgeving. Vaste patronen, vertrouwde geuren en geluiden, het gezelschap van medebewoners en de vaak intensieve relatie met persoonlijke ondersteuners, geven die houvast die zo belangrijk voor hen is. Net als bij mantelzorgers in de thuissituatie, blijkt dat deze periode bij mensen in een woonvoorziening een te grote belasting kan worden voor de ondersteuners.

Binnen het project ‘Samen er Zijn’ van VPTZ Oost-Gelderland en de Stichting Zozijn zijn inhoudelijke, organisatorische en financiële voorwaarden gecreëerd, waardoor VPTZ-vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Een van de resultaten van het project is de training ‘VPTZ- en VGZ-organisaties: ‘Samen er zijn’, die door leden van VPTZ Nederland is te volgen.

Meer informatie over het project vindt u wellicht in onderstaande documenten maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met VPTZ Nederland voor meer informatie!

Download

Eindrapportage 'Samen er zijn - Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking door VPTZ-vrijwilligers'

PDF document, 661.97 kB

Krant 'Samen er zijn'

PDF document, 291.25 kB

Samenwerkingsafspraken VGZ-organisatie en VPTZ-organisatie

PDF document, 86.88 kB

Stappenplan voor de besluitvorming en zorgplanning als een cliënt ongeneeslijk ziek wordt

PDF document, 0.00

Voorbeeld-stroomschema Palliatieve Zorg in het Kwaliteitshandboek Zozijn

PDF document, 317.41 kB

Evaluatieformulieren voor de inzet van VPTZ-vrijwilligers bij een VGZ-instelling en de samenwerking tussen VGZ-instelling en VPTZ

PDF document, 95.32 kB