Home Onderzoek & Producten Vrijwillig Dichtbij

Vrijwillig Dichtbij

Wat is het project Vrijwillig Dichtbij?

Van 2016 tot en met 2018 voerde VPTZ Nederland het driejarige project uit ter versterking van het vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg.
Meer weten over wat Vrijwillig Dichtbij is en doet? Bekijk de animatie van het NOV:

Dit project werd uitgevoerd door Jasper Kimenai.

Versterken samenwerking formele en informele zorg
Het versterken van de formele en informele zorg door het organiseren van dialoogbijeenkomsten tussen vrijwilligers en beroepskrachten (denk daarbij aan verwijzers als wijkverpleegkundigen, verzorgenden en persoonlijk begeleiders). Beroepskrachten en VPTZ vrijwilligers brengen we bij elkaar en daarmee vergroten we de onderlinge bekendheid en het vertrouwen, dit draagt bij aan toekomstige samenwerking. Lees hier de uitgebreide informatie.

omhoog