De laatste levensfase – nooit te vroeg om erover te praten

Coalitie van Betekenis tot het Einde

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren.

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.  Meer informatie over de coalitie en de partners

Levenseindeverhalen – verhalen van betekenis
Hoe kan je van betekenis zijn voor mensen in de laatste levensfase? Welke ervaringen zijn er? Zijn er situaties waar van te leren valt? De verhalenbank is een project van de Coalitie van Betekenis tot het Einde, waar VPTZ Nederland partner van is.
De verhalen maken zichtbaar wat als van betekenis wordt ervaren door de patiënt, naasten en vrijwilligers. Maar ook waar dingen schuren of verkeerd begrepen worden. De verhalen kunnen een bron van inspiratie zijn voor iedereen die van betekenis wil zijn in de laatste fase van iemand zijn leven.

Lees, reageer of breng een verhaal op levenseindeverhalen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mbarree@vptz.nl.

Inspiratiebank
De Inspiratiebank is gevuld met bestaande activiteiten van VPTZ-organisaties die het gesprek in de samenleving over de laatste levensfase bevorderen. Er staan mooie voorbeelden over sociale media, café Doodgewoon en Interculturele palliatieve zorg. Het doel van de inspiratiebank is om bestaande kennis en expertise te delen en mooie initiatieven zichtbaar te maken. Op de inspiratiebank zijn inspirerende activiteiten te vinden van VPTZ-organisaties inclusief tips voor als u geïnspireerd bent geraakt en zelf aan de slag wil met de activiteit binnen uw organisatie.
Ga naar de inspiratiebank om naar het overzicht van de initiatieven te gaan.

Dialoogbegeleiders
Vanuit de coalitie zijn er gespreksleiders opgeleid die dialoogbijeenkomsten organiseren. In deze dialoogbijeenkomsten komen mensen in een kleine groep samen om gedachten en ervaringen uit te wisselen over de laatste levensfase.
Klik hier om meer te lezen over de dialoogbegeleiders.