Stappenplan voor het opzetten van een hospice

Het stappenplan voor de start van een hospice

Het aantal hospices groeit nog steeds. Ter ondersteuning van deze ontwikkeling is deze brochure uitgebracht. Het is een procesbeschrijving en invulling om te komen tot een hospice en een aangepaste versie van het boek ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’ van Jan Ruyten en Maarten de Gouw, dat met toestemming van de auteurs is herschreven.

Aanvragen
Het stappenplan is als pdf-document te verkrijgen en wordt u per e-mail toegezonden, nadat u onderstaand formulier heeft ingevuld en naar ons verzonden.

Het formulier kunt u invullen op: Aanvraagformulier stappenplan