Trainingen voor coördinatoren en bestuurders

Cover brochure besturen en coordinerenVPTZ Nederland hecht veel waarde aan het opleiden van coördinatoren en bestuurders van de VPTZ-organisaties. De landelijke kwalitatief hoogwaardige trainingen dragen er aan bij dat deze mensen hun taak op een waardevolle manier kunnen uitvoeren.
Wilt u meer weten over de trainingen voor coördinatoren en bestuursleden? Neem dan contact op met het secretariaat van de VPTZ Academie: 033 – 760 10 70 of via training@vptz.nl