Trainingen voor coördinatoren en bestuursleden 2020

Onderstaande trainingen voor coördinatoren en bestuursleden vinden plaats in 2020. We hopen dat de trainingen weer inspireren en daarmee bijdragen aan de kwaliteit van het het mooie werk dat de vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden doen.

Klik op een van de trainingen voor meer informatie en/of om een deelnemer aan te melden.

Online zelfstudie – Introductietraining voor bestuursleden

Module 0          Introductietraining voor coördinatoren

Module 1          Beleidsontwikkeling voor VPTZ-organisaties

Module 2          Werken met vrijwilligers

Module 3          Opleiden van vrijwilligers

Module 4          Opfriscursus ‘Opleiden van vrijwilligers’

Module 5          Highlights uit vrijwilligerstrainingen

Module 6          Voice dialogue voor coördinatoren

Module 7          Voice dialogue voor coördinatoren – vervolg

Module 8          Leidinggeven vanuit ‘de Bedoeling’

Module 9          Lastige gesprekken voeren

Module 10        Pas op de plaats

Module 11        Aannemen van vrijwilligers – NIEUW

Module 12        Moreel beraad: omgaan met ethische vraagstukken – NIEUW