Coalitie Van Betekenis tot het Einde

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren.

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ is een samenwerking tussen:

  • Agora
  • Humanistisch Verbond
  • Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
  • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
  • NPV – Nederlandse Patiënten Vereniging
  • KBO-PCOB
  • Reliëf
  • Vilans

Website Ikwilmetjepraten.nu

Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk. Daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. De website biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Levenseindeverhalen – verhalen van betekenis

Hoe kan je van betekenis zijn voor mensen in de laatste levensfase? Welke ervaringen zijn er? Zijn er situaties waar van te leren valt? Op de verhalenbank, een project van de Coalitie van Betekenis tot het Einde, staan tal van verhalen over thema’s die het levenseinde raken.
De verhalen maken zichtbaar wat als van betekenis wordt ervaren door de patiënt, naasten en vrijwilligers. Maar ook waar dingen schuren of verkeerd begrepen worden. De verhalen kunnen een bron van inspiratie zijn voor iedereen die van betekenis wil zijn in de laatste fase van iemand zijn leven.

Lees, reageer of stuur zelf een verhaal in op levenseindeverhalen.nl.