Webinar ‘Als het te veel wordt – vrijwilligers van betekenis in de laatste levensfase’

Hoe zorgen we er samen voor dat mantelzorgers en naasten de intensieve zorg voor hun dierbare in de laatste levensfase thuis volhouden? De inzet van deskundige vrijwilligers speelt daarbij een grote rol.

Op 17 april organiseren stichting PaTz en VPTZ Nederland een webinar over de inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg in de thuissituatie. Een nabestaande vertelt over zijn ervaringen en we gaan concreet aan de slag met casuïstiek en wat u kunt verwachten van een vrijwilliger.

Het webinar is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere geïnteresseerden. Het webinar is gratis en vindt plaats van 17:15-18:30 uur.

Er is accreditatie aangevraagd. Meer informatie via: rdraaisma@vptz.nl

Aanmelden kan via www.vptz.nl/webinar