(Gratis) webinar voor huisartsen en verpleegkundigen | do 5 sept.

Bijna een kwart van de mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers is onbekend met de ondersteuning die vrijwilligers hen thuis kunnen bieden. En dat terwijl 70% van de mensen die zorgt voor iemand in de laatste levensfase thuis zich overbelast voelt. Verwijzers - zoals huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden - spelen daarom een cruciale rol. Zij kunnen tijdig signaleren dat een naaste overbelast dreigt te raken en doorverwijzen naar een VPTZ-organisatie. Dit webinar geeft hen praktische handvatten voor die doorverwijzing.

5 sept | webinar ‘Fijn dat ze er zijn – hoe en wanneer verwijzen naar vrijwilligers in de laatste levensfase thuis’

Georganiseerd door: VPTZ Nederland en PaTz

Voor wie?
Beroepsmatige zorgprofessionals, zoals huisartsen en verpleegkundigen, die actief zijn bij mensen in de palliatieve fase thuis.

Wanneer: donderdag 5 sept | 17.15 – 18.30
(Gratis) aanmelden: via PaTz
Accreditatie: 1 punt voor verpleegkundigen (via PZNL) en artsen

In de laatste fase van het leven zorgen naasten intensief voor hun dierbare. Dit vraagt veel van ze. Uit recent onderzoek blijkt dat 7 op de 10 mantelzorgers die zorgen voor iemand in de laatste levensfase overbelast zijn. In heel Nederland bieden VPTZ vrijwilligers zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen thuis en hun mantelzorgers. Zij zijn vaak op zeer korte termijn beschikbaar. Toch is hulp vragen niet gemakkelijk vanwege onder andere het gevoel dat ze het allemaal zelf moeten en kunnen doen. Er kan ook weerstand zijn om vrijwilligers in te zetten voor extra ondersteuning. Hoe ga je als zorgverlener en verwijzer hierover het gesprek aan?

Programma

Tijdens dit webinar staan kennisdeling en samen aan de slag centraal via:

• Een presentatie van de uitkomsten van onderzoeken – door het Verwey-Jonker Instituut en Radboudumc in opdracht van VPTZ Nederland – naar de behoefte aan ondersteuning door vrijwilligers bij mensen in de laatste levensfase en hun naasten.
• Praktische handvatten hoe je de inzet van vrijwilligers als zorgverlener en verwijzer bespreekbaar maakt en hoe je daarbij omgaat met weerstand.
• Casuïstiek. Samen gaan we aan de slag en bespreken we hoe je kunt verwijzen naar VPTZ-vrijwilligers.
• Delen van ervaringen over de samenwerking met een VPTZ-organisatie in bijvoorbeeld een PaTz groep. Een steunsysteem is namelijk ongelooflijk belangrijk. Binnen PaTz groepen wordt hier al regelmatig aandacht aan besteed.

Inschrijven
Aanmelden via PaTz