Voorwaarden

Trainer in opleiding bij de VPTZ Academie

Hieronder vind je de voorwaarden rondom de VPTZ-trainersopleiding  2025 en het werken als trainer voor VPTZ Nederland. 

De trainersopleiding 

Als VPTZ-trainer in spé start je per januari 2025 bij opleidingsinstituut Het Balkon met de trainersopleiding die gericht is op het verkrijgen van het diploma ‘VPTZ-trainer’.  

Tijdsinvestering 

  • Intakegesprek: 1 dagdeel 
  • Opleidingsdagen: 7 x 2 aaneengesloten dagen (5 dagdelen per tweedaagse, inclusief overnachting) 
  • Thuisstudie: gemiddeld 15 dagdelen 
  • Proeve van bekwaamheid: 2 dagdelen 
  • Drie oefendagen voor VPTZ-modules V01 t/m V04: 6 dagdelen 
  • Een pilottraining – onder supervisie: 5 dagdelen 
  • Voor- en nabespreking pilottraining: 3 dagdelen 

De opleiding duurt ongeveer 12 maanden en vindt in het midden van het land plaats. 

Je gaat bij start van de opleiding akkoord met bovengenoemde eigen tijdsinvestering.  

Financiële investering 

Als aankomend VPTZ-trainer investeer je een eigen bijdrage van € 1.500,- in de opleiding. Dit  bedrag staat gelijk aan ongeveer 10% van de totale opleidingskosten. De overige kosten van opleiding, begeleiding en trainingsfaciliteiten zijn voor rekening van VPTZ Nederland. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding heb je geen aanspraak op restitutie van deze eigen bijdrage.  

Beperking/intellectueel eigendom 

De inhoud van de opleiding, de te geven VPTZ-trainingen evenals het cursusmateriaal, blijft het intellectueel eigendom van VPTZ Nederland en mag je dus niet voor andere doeleinden of andere opdrachtgevers gebruiken 

Na afronding van de trainersopleiding 

Als je de opleiding met goed gevolg afrondt, start je als trainer voor VPTZ Nederland.
Door het aangaan van de opleiding verplicht je je om minimaal 54 dagdelen training te geven binnen 3 jaar na afronding van de opleiding (mits VPTZ je in deze periode dit aantal trainingen aanbiedt). Je tekent hiervoor een overeenkomst met VPTZ Nederland.   

Als je tussentijds stopt met de opleiding, of als je de 54 uit te voeren dagdelen training niet op tijd hebt uitgevoerd, dan heeft VPTZ Nederland het recht de opleidingskosten (naar rato) terug te vorderen.  

VPTZ Nederland rekent erop dat je je verder voor minimaal vijf jaar als trainer aan de VPTZ Academie verbindt.  

Na afronding van de opleiding wordt van je gevraagd je in te schrijven bij de KvK en een CRKBO-certificering aan te vragen. 

Trainen voor VPTZ Nederland 

Als VPTZ-trainer word je door de VPTZ Academie ingedeeld op trainingen die door het hele land gegeven worden.  

Planning 

In de zomer van elk kalenderjaar vraagt de VPTZ Academie je jouw beschikbaarheid voor het daaropvolgende kalenderjaar aan te geven. De VPTZ Academie maakt naar aanleiding van die opgegeven beschikbaarheid een planning van de trainingen op basis van open inschrijving. In het najaar krijg je een overzicht van de trainingen waarvoor je voor het volgende kalenderjaar ingedeeld bent. De VPTZ Academie gaat ervan uit dat je die geplande trainingen dan ook zult geven. Slechts bij uitzondering kunnen trainingen uit jouw planning gehaald worden.  

Modules 

Als beginnende trainer geef je de modules V01 t/m V04 op basis van open inschrijving. Na verloop van tijd kun je ook andere vrijwilligersmodules, incompany trainingen of trainingen voor coördinatoren en bestuursleden geven. Je geeft de trainingen zoals deze door VPTZ zijn opgesteld. 

Organisatie 

VPTZ Nederland organiseert en plant de trainingen en de locaties en zorgt voor het trainingsmateriaal en alle communicatie met de deelnemers en de locaties. Zelf zorg je voor de materialen die jij als trainer nodig hebt. 

Vergoeding 

Als VPTZ-trainer krijg je een vergoeding voor het aantal dagdelen training plus een dagdeel voorbereiding. In 2024 is die vergoeding € 360,- per dagdeel. Ook mag je jouw reiskosten naar en van de trainingslocatie declareren. De kosten van jouw verblijf, inclusief een overnachting voorafgaand aan de training bij een langere reistijd, zijn voor rekening van VPTZ Nederland.  

Tot slot 

VPTZ Nederland krijgt jaarlijks een subsidie van het ministerie van VWS, om alle voorgenomen taken en werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook de trainersopleiding wordt bekostigd uit deze subsidie. De toekenning van de subsidie voor 2025 is dan ook een voorwaarde voor het kunnen laten doorgaan van de opleiding. 

Vragen? 

Neem gerust contact op met de VPTZ Academie via training@vptz.nl of 033 760 10 70 (keuze 2).