Korte film ‘Er zijn als het er om gaat’

Wat doen vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve terminale zorg bij mensen thuis? Wat betekenen zij voor de patiënt en voor de betrokken familieleden? Wat motiveert hen om dit bijzondere werk te doen? In deze korte film vertellen vier vrijwilligers waarom zij dit vrijwilligerswerk doen en wat zij kunnen betekenen voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten.

Vrijdag 24 mei 2019

VPTZ West-Brabant & Tholen, Take Care, VPTZ Surplus Welzijn, Monuta en het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda geven met deze film een mooi beeld van dit waardevolle vrijwilligerswerk.

Wilt u weten welke organisaties er bij u in de buurt actief zijn? Bezoek dan het overzicht op deze website.