Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Onze vrijwilligers bieden hulp in de laatste maanden

In heel Nederland bieden vrijwilligers onder de paraplu van VPTZ zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers.

Vind hulp in de buurt of lees meer over hulp thuis of in hospice

Over VPTZ

VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligers­organisaties in de palliatieve terminale zorg. De circa 12.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen.

Antenne

NR. 156 — juni 2022

Half juni verscheen hij, dit nieuwste nummer van Antenne. Deze keer staat centraal: complementaire zorg.

Nieuws

Meer mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers

In 2021 zijn 12.294 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers begeleid. Dit aantal is 5% hoger dan in 2020. Deze stijging is zichtbaar bij zowel de inzet thuis, als in het hospice en elders. Hiermee zijn hospices weer terug op het niveau van voor corona, maar dit geldt nog niet voor inzetten in de thuissituatie. In totaal hebben de vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2021.