Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Onze vrijwilligers bieden hulp in de laatste maanden

In heel Nederland bieden vrijwilligers onder de paraplu van VPTZ zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers.

Vind hulp in de buurt of lees meer over hulp thuis of in hospice

Over VPTZ

VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligers­organisaties in de palliatieve terminale zorg. De circa 12.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen.

Antenne

NR. 156 — juni 2022

Half juni verscheen hij, dit nieuwste nummer van Antenne. Deze keer staat centraal: complementaire zorg.

Nieuws

VPTZ Nederland treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland is op 1 juli 2022 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Voor de cliënten en hun naasten heeft samenwerking binnen één landelijke organisatie, de coöperatie PZNL, een meerwaarde voor de verbetering van de palliatieve en terminale zorg.