Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Onze vrijwilligers bieden hulp in de laatste maanden

In heel Nederland bieden vrijwilligers onder de paraplu van VPTZ zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers.

Vind hulp in de buurt of lees meer over hulp thuis of in hospice

Over VPTZ

VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligers­organisaties in de palliatieve terminale zorg. De circa 13.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen.

 

40 jaar VPTZ!

Op 16 maart 2024 bestond VPTZ 40 jaar. Maar heel 2024 staat in het teken van dit jubileum. Op de jubileumpagina vindt u onder andere verhalen van mensen die vertellen hoe waardevol het bieden en ontvangen van tijd, aandacht en ondersteuning is in de laatste levensfase.

Antenne 164 (juni 2024)

Antenne 164 is half juni verschenen. Deze editie staat in het teken van Bewust stoppen met eten en drinken (BSTED). Klik hierboven op Antenne 164 (juni 2024) en lees hem digitaal.

Nieuws

(Gratis) webinar voor huisartsen en verpleegkundigen | do 5 sept.

Bijna een kwart van de mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers is onbekend met de ondersteuning die vrijwilligers hen thuis kunnen bieden. En dat terwijl 70% van de mensen die zorgt voor iemand in de laatste levensfase thuis zich overbelast voelt. Verwijzers - zoals huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden - spelen daarom een cruciale rol. Zij kunnen tijdig signaleren dat een naaste overbelast dreigt te raken en doorverwijzen naar een VPTZ-organisatie. Dit webinar geeft hen praktische handvatten voor die doorverwijzing.