Over VPTZ Nederland

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de palliatieve terminale zorg door vrijwilligers. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Wij ondersteunen onze ruim 200 lidorganisaties, behartigen hun belangen en stimuleren de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Antenne

Via ons magazine Antenne houden we vrijwilligers op de hoogte van relevante ontwikkelingen en delen we ervaringen, boekentips etc.

Publicaties

Diverse materialen om de kennis van (vrijwilligers en) palliatieve terminale zorg te verdiepen en verspreiden.

VPTZ Academie

De vrijwilligers bij onze leden hebben toegang tot (online) trainingen en lesmateriaal via de VPTZ Academie. Zo blijven zij bekwaam en bij de tijd.

Kwaliteitskompas

Ons gereedschap om richting te geven aan kwaliteit en die inzichtelijk te maken.

Nieuws

VPTZ Nederland treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland is op 1 juli 2022 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Voor de cliënten en hun naasten heeft samenwerking binnen één landelijke organisatie, de coöperatie PZNL, een meerwaarde voor de verbetering van de palliatieve en terminale zorg.

Ik ben al veertien jaar vrijwillige tuinman, zo af en toe samen met de mensen die hier verblijven. Niks fijner dan buiten zijn in het groen.