Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland is per 31 maart 2024 opgeheven.

De stichting bestond sinds 27 december 1994 en is na bijna 30 jaar gestopt met haar werkzaamheden. Het bestuur van de Stichting Vrienden van VPTZ zag dat er al een aantal jaren geen sprake was van inkomsten en dat het daarom voor de hand liggend werd om de stichting op te heffen.

De Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland stelde zich ten doel: het verwerven van gelden ter financiële en materiële ondersteuning van de (statutair) te Bunnik gevestigde Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.

Het aanwezige restbedrag na opheffing is overgemaakt naar VPTZ Nederland onder voorwaarde dat daar het jubileumsymposium op 19 nov. 2024 van gefinancierd wordt.

Bestuursverslag en Jaarrekeningen

Hieronder kunt u het Bestuursverslag 2022 bekijken en de Jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Wilt u eerdere jaarrekeningen inzien, neem dan contact op met het secretariaat van VPTZ Nederland via info@vptz.nl.

Jaarrekening 2024
Jaarrekening 2023
Bestuursverslag 2022
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017