Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland stelt zich ten doel: het verwerven van gelden ter financiële en materiële ondersteuning van de (statutair) te Bunnik gevestigde Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.

De Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland is opgericht op 27 december 1994.

Het Kamer van Koophandel-nummer is 41187286 en het RSIN-nummer is 804223300.

De Stichting heeft de ANBI-status.

Het vestigingsadres is:
Barchman Wuytierslaan 10

3818 LH Amersfoort

Beleidsplan

De Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland wenst haar doel te verwezenlijken door het werven van fondsen. Dit kunnen zijn giften, erfstellingen en subsidies.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit minimaal drie bestuurders. Momenteel bestaat het bestuur uit:
de heer K.D. Bruintjes, voorzitter

de heer M. Vrolijk, secretaris

de heer J.G.T. Bouwman, penningmeester


De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Financiën

De gelden die de Stichting onder zich heeft, zullen terughoudend worden belegd. Hierbij kan worden gedacht aan spaarrekeningen of rentedragende obligaties/leningen. Er zullen geen beleggingen in aandelen plaatsvinden. Zodra de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland niet in staat is de door haar te verrichten activiteiten te bekostigen, zal de Stichting binnen haar mogelijkheden hieraan bijdragen.

De inkomsten van de Stichting zijn mede afhankelijk van vrijwillige donaties, giften, legaten en bijdragen zoals erfstellingen.

Bestuursverslag en Jaarrekeningen

Hieronder kunt u het Bestuursverslag 2022 bekijken en de Jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Wilt u eerdere jaarrekeningen inzien, neem dan contact op met het secretariaat van VPTZ Nederland via info@vptz.nl.

Bestuursverslag 2022
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017