Boekenreeks Perspectieven van vrijwilligerswerk

Deze reeks boekjes bestaat uit:

Deel 1: ‘Daar doe ik het voor’. Wat bezielt vrijwilligers die in hospices en bij mensen thuis helpen rondom een sterfbed? Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiekm en masterstudent Humanistiek Mart Sakkers, onderzochten het werk van vrijwilligers in palliatieve terminale zorg. Het blijkt dat het werk zowel de zorgverleners als de zorg ontvangers veel oplevert.

Deel 2: ‘Toekomstspijt dat is wat ik voel’. Hoe reageren mensen op een naderend levenseinde? Hoe gaan zij hiermee om? Om de essentie van de ervaringen van mensen in de laatste levensfase te ontdekken hebben Anne Goossensen, Lidwien Koopmans en Peggy van Oort Borsboom onderzoek gedaan op basis van de wekelijkse NRC-rubriek ‘Het laatste woord’.

Deel 3: ‘Dorst of doodsangst – het onderkennen van (spirituele signalen van cliënten in de terminale fase’. In de palliatieve terminale zorg wordt ernaar gestreefd dat iemands laatste periode zo comfortabel mogelijk is. Maar hoe bewerkstelligen dat iemand niet alleen lichamelijk en psychosociaal, maar ook spiritueel gezien goed sterft? En bergrijpen betrokkenen elkaar als het over de spirituele dimensie gaat? Met deze publicatie willen we bijdragen aan een grotere gevoeligheid voor deze signalen.

Deel 4: Mijn antwoord op eenzaamheid is liefde Eenzaamheid tijdens de terminale fase in een leven Wie van waarde wil zijn aan het bed van mensen die gaan sterven, komt van alles tegen. Natuurlijk met betrekking tot de gast of cliënt en diens naasten. Maar zeker ook via een spiegeling in zichzelf, in existentiële zin. Zo buiten, zo binnen. Niet hetzelfde, maar ook niet helemaal anders. In deze publicatie gaat Ton Jorna in op verbondenheid en alleen zijn: schetsen van eenzaamheid.

Deel 5: Holimozus, nee!
‘Mooi en dankbaar werk’, krijgen vrijwilligers – en zij niet alleen – te horen als ze vertellen dat ze waken bij mensen die gaan sterven of dat is een een hospice werken. Je zegt niet zomaar dat het soms helemaal niet mooi is en helemaal niet dankbaar. Daar rust een taboe op. In dit boekje wordt ingegaan op misschien wel een van de grootste taboes: namelijk die van onmacht en machteloosheid. Hoe ongelukkig en ontredderd je je voelt als iemand die aanvankelijk heel aardig leek, steeds meer een commanderende persoon wordt. Wat gebeurd er met jezelf en hoe ga je daarmee om? Geschreven door Jacinta Harteveld, Anne Goossensen en Hans van der Graaf.

Deel 6: Ontstollend Steen
Rituelen rondom de dood zijn van alle eeuwen en alle culturen en zijn van oudsher vaak vormgegeven binnen de kaders van een religie. De diverse religieuze tradities boden en bieden een rijke verzameling aan rituelen, beelden, verhalen en symbolen die mensen helpen om te gaan met de dood van geliefden en met hun eigen sterfelijkheid. Het is nog maar zo’n zestig jaar geleden dat Nederland één van de meest christelijke landen van Europa was. Aan het begin van de twintigste eeuw was de Nederlandse samenleving sterk verzuild: de maatschappij was voor een groot deel georganiseerd langs politieke en religieuze lijnen. De belangrijkste zuilen – protestants, rooms-katholiek, liberaal en sociaal-democratisch – hadden elk hun eigen media, scholen, politieke partijen, gezondheidszorg, en soms uitvaartondernemingen. Geschreven door Marian van der Veen, Jos Somsen, Anne Goossensen.

Uitgave: VPTZ Nederland, 2017
Prijs: €7,50 per boekje (excl. verzendkosten)
Download: niet digitaal beschikbaar
Bestellen: bestelling@vptz.nl