Doorverwijzen van een cliënt

Wilt u als arts, verpleegkundige of specialist iemand doorverwijzen voor ondersteuning thuis of in een hospice? Graag leggen we hieronder een en ander uit.

Hospicezorg

Hospices bieden deskundige zorg en begeleiding voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Voor opname in een hospice is het nodig dat de huisarts of een behandelend specialist vaststelt dat de levensverwachting maximaal drie maanden is. Op basis hiervan kan de wijkverpleegkundige de indicatie stellen (in een aantal gevallen doet het hospice dit zelf). De wijkverpleegkundige beoordeelt in samenspraak met de cliënt en diens naasten wat er nodig is aan verpleegkundige zorg. Bij een verblijf in het hospice blijft de eigen huisarts in de meeste gevallen de medische verantwoordelijkheid dragen.

Nadat u uw cliënt heeft aangemeld, vindt er in principe bij de cliënt thuis een intakegesprek plaats. Op basis hiervan besluit het hospice of de cliënt kan worden opgenomen. Soms is er sprake van een korte wachtlijst. Als uw cliënt langer moet wachten op een plaats in het hospice dan wenselijk, denkt het hospice graag mee over andere oplossingen. Zo kan uw cliënt dan wellicht thuis ondersteuning krijgen van vrijwilligers.

Een aantal hospices biedt ook respijtzorg: tijdelijke opname van cliënten, bijvoorbeeld om de mantelzorgers gelegenheid te geven tot rust te komen.

Ondersteuning thuis

Soms hebben terminaal zieke mensen thuis ondersteuning nodig. VPTZ-vrijwilligers bieden die ondersteuning, overdag en/of ’s nachts. De speciaal opgeleide vrijwilligers geven hulp in de vorm van persoonlijke aandacht en praktische ondersteuning. Ook bieden ze emotionele steun aan de mantelzorger. Door deze aanvullende hulp krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

U kunt als zorgverlener cliënten hiervoor aanmelden; mensen kunnen zich ook zelf aanmelden. Een indicatie is niet nodig.
Nadat u uw cliënt heeft aangemeld, vindt er bij de cliënt thuis een intakegesprek plaats. Op basis hiervan besluit de coördinator of inzet door vrijwilligers mogelijk is. Als dit het geval is, gaat de coördinator op zoek naar vrijwilligers die zo goed mogelijk bij de cliënt en diens leefsituatie passen.

Er zijn ruim 200 VPTZ-organisaties door heel Nederland. Bekijk het overzicht en neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ouderen hebben soms een klein sociaal netwerk. Wanneer hun levenseinde nadert, hebben ze vaak behoefte aan iemand die aanwezig is. Ik heb goede ervaringen met vrijwilligers; zij geven ook emotionele steun.

Wijkverpleegkundige