Wat u kunt verwachten

Mogelijk vraagt u zich af hoe ondersteuning door vrijwilligers in de laatste levensfase er nu precies uitziet. Graag leggen we hieronder een en ander uit. We maken hierbij onderscheid tussen inzet van vrijwilligers thuis en in het hospice.

Thuis

Als u ervoor kiest om thuis te sterven, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. U redt het niet alleen met de thuiszorg en de inzet van familie, vrienden en buren. Het is dan goed om tijdig aan de bel te trekken. Vaak gaan mantelzorgers lang door en schakelen ze hulp in op het moment dat het eigenlijk te laat is. Neem daarom op tijd contact op met een van onze lidorganisaties.

De coördinator van die organisatie plant vervolgens een intakegesprek met u in. Uw wensen en de mogelijke inzet van vrijwilligers worden dan besproken. Hierbij kan het gaan om de dagdelen waarop extra hulp nodig is, het soort ondersteuning dat u graag krijgt etc. Sommige organisaties zetten vrijwilligers vooral overdag in, andere met name ’s nachts. Daarna gaat de coördinator op zoek naar vrijwilligers die zoveel mogelijk passen bij u en uw leefsituatie. Uiteraard wordt geprobeerd een of enkele vaste vrijwilligers te vinden, zodat u niet telkens aan nieuwe mensen hoeft te wennen. Bij vrijwel alle organisaties kan de inzet snel na de intake beginnen.

Een aantal lidorganisaties biedt ook ondersteuning met vrijwilligers binnen zorginstellingen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeghuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Er is voor vrijwillige zorg thuis en binnen zorginstellingen geen indicatie nodig. Ook zijn er bijna nooit kosten aan verbonden.

Al de benodigde informatie krijgt u als u contact opneemt met een van onze lidorganisaties.

Hospice

Als u binnenkort gaat overlijden en de situatie thuis niet langer te handhaven is, kunt u opname in een hospice overwegen. In de laatste levensfase is de zorg vaak intensief en komt er veel regelwerk op u af, terwijl juist dan het contact met uw naasten zo belangrijk is. Het hospice biedt een warme en huiselijke omgeving, met deskundige zorg en begeleiding door vrijwilligers en professionals. Zo krijgen u en uw naasten de gelegenheid in een rustige en veilige omgeving op een persoonlijke manier afscheid te nemen.

Er zijn geen woorden voor, wat jullie voor mam, maar ook voor ons hebben betekend. Wij werden opgevangen, verzorgd en getroost.

Dochter van een gast

Indicatie

U komt in aanmerking voor een hospice als uw levensverwachting korter is dan drie maanden. Dit moet door een arts of verpleegkundige zijn vastgesteld. Een huisarts, wijkverpleegkundige, transferverpleegkundige of medisch specialist kan u vervolgens verwijzen naar een hospice. Maar u of uw naaste kan deze aanmelding ook doen.

In principe volgt na aanmelding een intakegesprek met de coördinator van het hospice. In dit gesprek worden uw wensen en de mogelijkheden besproken. Soms is er sprake van een wachtlijst. Als u langer moet wachten op een plaats in het hospice dan wenselijk, denkt het hospice graag met u mee over andere oplossingen. Zo kunt u dan wellicht thuis extra ondersteuning krijgen van vrijwilligers.

Verblijf

In het hospice krijgt u een eigen kamer waar u bezoek kunt ontvangen. Ook hebben de meeste hospices gemeenschappelijke ruimtes en een tuin waar u en uw bezoek gebruik van mogen maken. Soms is het ook mogelijk dat uw naasten kunnen overnachten in het hospice. Alles is erop gericht om het u zo comfortabel mogelijk te maken. De vrijwilligers en professionals zorgen ervoor dat u alle aandacht krijgt die u nodig hebt.

Er is 24 uur deskundige zorg aanwezig, een combinatie van beroepsmatige en vrijwillige inzet. Het verschilt per hospice of er eigen verpleegkundigen zijn of dat een thuiszorgorganisatie de verpleging en verzorging van de bewoners op zich neemt. Meestal blijft uw eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg aan u. Het kan ook zo zijn dat u overgaat naar een andere arts, bijvoorbeeld vanwege de afstand of omdat er een arts is verbonden aan het hospice.

In een aantal hospices kunt u ook terecht voor zogenaamde respijtzorg: dat is een tijdelijke opname, bijvoorbeeld zodat uw mantelzorgers even op adem kunnen komen.

Kosten

De kosten voor de zorg in een hospice worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Veel hospices brengen voor het verblijf een eigen bijdrage per dag in rekening. Soms wordt deze eigen bijdrage vergoed door de aanvullende zorgverzekering.

Al de benodigde informatie krijgt u als u contact opneemt met het hospice.