Onderzoek & Producten

De vereniging VPTZ Nederland ondersteunt de lokale VPTZ-organisaties en informeert direct betrokkenen en geïnteresseerden over de vrijwillige inzet in de palliatieve zorg. Hiertoe zijn een groot aantal producten ontwikkeld en wordt er onderzoek uitgevoerd.

De meeste producten zijn als download beschikbaar, en van een aantal kan ook een papieren versie besteld worden. Indien u een bestelling bij ons plaatst noteren wij uw e-mail adres en uw postadres. Deze gegevens worden direct na het verwerken van uw bestelling verwijderd uit onze bestanden. Indien u voor het bestelde product een rekening ontvangt houden wij hiervoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar aan. Dit is ook opgenomen in ons privacyreglement.

Antenne

De Antenne is het kwartaalblad van VPTZ Nederland. Het informeert over relevante ontwikkelingen binnen het werkveld van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg, over ervaringen van vrijwilligers en betrokkenen, over interessante boeken en films die voor het werk van vrijwilligers een ondersteuning zijn. Voorafgaand aan de papieren versie verschijnt elk kwartaal een digitale nieuwsbrief.