Onderzoek & Producten

De vereniging VPTZ Nederland ondersteunt de lokale VPTZ-organisaties en informeert direct betrokkenen en geïnteresseerden over de vrijwillige inzet in de palliatieve zorg. Hiertoe zijn een groot aantal producten ontwikkeld en wordt er onderzoek uitgevoerd.

Antenne

De Antenne is het kwartaalblad van VPTZ Nederland. Het informeert over relevante ontwikkelingen binnen het werkveld van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg, over ervaringen van vrijwilligers en betrokkenen, over interessante boeken en films die voor het werk van vrijwilligers een ondersteuning zijn. Voorafgaand aan de papieren versie verschijnt elk kwartaal een digitale nieuwsbrief.

 

 

Download