Bestuur VPTZ Nederland

Het bestuur van de vereniging VPTZ Nederland is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met een lokale VPTZ-organisatie. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar, met een maximale zitting van twee termijnen. Op dit moment bestaat het bestuur van VPTZ Nederland uit de volgende personen:

Mevr. K. Lieber
Voorzitter
Aangesteld:
Juni 2020
Einde termijn:
Juni 2024
Functie dagelijks leven: Eigen bureau voor advies, coaching en interim bestuur.

Lieber heeft ruime bestuurlijke ervaring in de (ouderen)zorg. Naast haar werk als zorgbestuurder was ze ondermeer actief bij ActiZ en in verschillende landelijke werkgroepen en denktanks.

Mevr. M. Weerts
Secretaris
Aangesteld:
Juni 2020
Einde termijn:
Juni 2024
Functie dagelijks leven: directeur-bestuurder Joods Maatschappelijk Werk

Nevenfuncties:
– lid Raad van Toezicht ZZG zorggroep
– voorzitter Platform Continentie Hulpmiddelenzorg, Ministerie van VWS
– voorzitter stakeholderscommissie BENEFIT for all
– lid Governance Commissie, Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Dhr. A.T.J.M. Zuure
Penningmeester
Aangesteld:
April 2016
Einde 2e termijn:
April 2023
Activiteiten:

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Gemiva-SVG Groep, Gouda
  • Lid Raad van Toezicht Stichting GGz Breburg Groep, Tilburg
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Pro Senectute, Amsterdam
  • Lid Raad van Commissarissen WoningNet N.V., Weesp
  • Lid klachtencommissie Stichting Habion, Utrecht
  • Lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van VPTZ Nederland, Amersfoort *
  • Lid van het bestuur van Stichting Hospice Almere, Almere *
  • Lid van het bestuur van Stichting Sociaal Fonds voor Gewezen Medewerkers van de Stichting NCHB, Amsterdam *

    *) onbezoldigd

Mevr. J.M.C. Asbreuk
Bestuurslid
Aangesteld:
April 2014
Einde 2e termijn:
April 2021
Functie dagelijks leven: Interim manager, Tangenborch Emmen

Nevenactiviteiten:
– Voorzitter Raad van Toezicht Fulldauerstichting Hengelo

Relatie tot VPTZ:
– Oud-Bestuurslid VPTZ Twente, Stichting Leendert Vriel

Mevr. H.L. Hoeksema
Bestuurlid
Aangesteld:
April 2016
Einde 2e termijn:
April 2023
Functie dagelijks leven:  adviseur Kwaliteit en Strategie Leids Universitair Medisch Centrum

Nevenactiviteiten:
– RotaryClub Amersfoort Stad

Relatie tot VPTZ:
– Bestuurslid Stadshospice Utrecht