Bestuur VPTZ Nederland

Het bestuur van de vereniging VPTZ Nederland is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met een lokale VPTZ-organisatie. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar, met een maximale zitting van twee termijnen. Op dit moment bestaat het bestuur van VPTZ Nederland uit de volgende personen:

Mevr. A. Ouwehand – Voorzitter
Ageeth Ouwehand is in het dagelijks leven Voorzitter Raad van Bestuur van Beweging 3.0. Daarnaast heeft zij de volgende nevenactiviteiten:

Tweede termijn aangesteld: april 2017
Einde termijn: april 2020

Mevr. I. Kooistra
Ineke Kooistra is Secretaris Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek.  Ook is zij:

Aangesteld: oktober 2016
Einde termijn: oktober 2020

Dhr. A.T.J.M. Zuure – Penningmeester
Anton Zuure is de afgelopen jaren werkzaam geweest als lid Raad van Bestuur bij de stichtingen Woonzorg Nederland en Espria. Vanaf 1 september 2016 is hij gepensioneerd maar zal hij wel binnen het bestuur van Hospice Almere als penningmeester actief blijven.

Aangesteld: april 2016
Einde termijn: april 2019

Mevr. J.M.C. Asbreuk – Bestuurslid
Annemarie Asbreuk is interim manager bij Tangenborch in Emmen. Zij is daarnaast:

Tweede termijn aangesteld: april 2017
Einde termijn: april 2020

Mevr. H.L. Hoeksema – Bestuurslid
Jetty Hoeksema is directeur Strategisch Beleid Leids Universitair Medisch Centrum. Ook is zij actief als:

Aangesteld: april 2016
Einde termijn: april 2019