Klachtencommissie

VPTZ Nederland beschikt over een onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie. Deze commissie behandelt klachten over lokale VPTZ-organisaties, van cliënten en mantelzorgers, en van vrijwilligers en coördinatoren. Daarnaast bestaan er aparte klachtenregelingen over geschillen tussen lokale VPTZ-organisaties en over geschillen tussen lokale VPTZ-organisaties en VPTZ Nederland. Alle regelingen zijn in april 2017 geactualiseerd. In de nieuwe versies is een aantal tekstuele wijzigingen, toevoegingen en wijzigingen doorgevoerd om de procedure duidelijker te maken.

Uitgangspunt is dat allereerst zo dicht mogelijk bij de bron van de klacht een oplossing wordt gevonden. Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt of wanneer een dergelijke afhandeling niet gewenst is, kan de klacht aan de landelijke klachtencommissie worden voorgelegd. VPTZ Nederland adviseert haar leden dan ook om binnen de eigen organisatie een klachtenfunctionaris en/of vertrouwenspersoon aan te wijzen, een klachtenprocedure op te stellen en hierover regelmatig cliënten en medewerkers te informeren.
Meer informatie: redinga@vptz.nl of 033-760 10 70.

Een officiële klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de Klachtencommissie van VPTZ Nederland, per adres:
VPTZ Nederland
t.a.v. De Klachtencommissie
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort
De brief dient de naam en het adres van de klager te bevatten en informatie over het voorgevallene waarover een oordeel wordt gevraagd.

De volgende klachtenregelingen zijn van toepassing:

Download

Geschilregeling-tussen-VPTZ-organisaties-april-2017

PDF document, 530.28 kB

Geschilregeling-tussen-VPTZ-organisaties-en-VPTZ-Nederland-april-2017

PDF document, 531.10 kB

Klachtenprocedure-cliënten-april-2017

PDF document, 521.60 kB

Klachtenprocedure-vrijwilligers-of-coördinatoren-april-2017

PDF document, 526.50 kB