VPTZ Academie

VPTZ Nederland hecht veel waarde aan het opleiden van vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders van de VPTZ-organisaties. De landelijke kwalitatief hoogwaardige trainingen dragen er aan bij dat deze mensen hun taak op een waardevolle manier kunnen uitvoeren.

De landelijke trainingen worden ontwikkeld en georganiseerd door de VPTZ Academie. De trainingen voor vrijwilligers worden gegeven door VPTZ-trainers, allen afkomstig uit leden van de vereniging. Mensen uit de praktijk, die het werk van de vrijwilligers van dichtbij of uit eigen ervaring kennen die een gedegen opleiding als trainer hebben gedaan.

Voor vrijwilligers van VPTZ-organisaties zijn verschillende trainingen beschikbaar. Zij kunnen zich via hun coördinator inschrijven. Er is ook een ruim aanbod aan trainingen voor coördinatoren en bestuursleden.

Het volledige overzicht van VPTZ trainingen in 2021 vindt u in het Overzicht VPTZ trainingen 2021.

Verder kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de VPTZ Academie op 033 – 760 10 70 of een bericht sturen naar Training@vptz.nl.