Papieren Antenne

Wat staat er in de Antenne die half maart uitkomt?

Vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg: waar doe je het voor? Met dat thema ging het redactieteam aan de slag.

Redacteur Marian van der Veen onderzocht wat vrijwilligerswerk in het algemeen met mensen doet en ontdekte alleen maar voordelen: je vergroot je kennis, doet leuke contacten op, voelt je nuttig, het maakt je gelukkig en jouw inzet levert zelfs gezondheidswinst op. En hoe zit dat bij vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg? Ook hier blijkt dat geen eenrichtingsverkeer te zijn. Brengen (jouw inzet) en halen (datgene wat het jou oplevert) moet in evenwicht zijn, dan kun je het werk goed volhouden, zo geeft VPTZ-trainer Gabriëlle Konings aan.

Dat zegt ook Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en schrijver van het boek ‘Alle liefde is economie’. ‘Of we willen of niet, we registreren onze investeringen en die van een ander. We houden er een kasboek op na. En van investeringen verwachten we opbrengst. Wanneer we merken dat die opbrengst, het rendement, te laag is, dan levert onze relatie te weinig op en zetten we er een punt achter. Dat is pure economie. En ja, dat geldt ook voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.’

We gingen ook het werkveld in. Redacteur Lina Oomen ging in gesprek met Annemieke Eveleens, coördinator Hospice Schagen. Haar ervaring is dat mensen heel bewust kiezen voor vrijwilligerswerk in de palliatieve sfeer. Bijvoorbeeld als zij zelf in zo’n situatie heel goed zijn begeleid, en daardoor weten hoe waardevol dat is. Eenmaal aan het werk raken vrijwilligers vaak nog meer gemotiveerd, doordat ze merken hoe waardevol het is om tijd en aandacht te kunnen geven aan de gasten.

Pietie Krabbendam, coördinator van Leendert Vriel Hof van Twente, vertelde dat haar vrijwilligers het allemaal belangrijk vinden dat mensen thuis kunnen sterven en dat ze er alles aan willen doen om dat mogelijk te maken. Ook bij hen wordt de motivatie om dit werk te blijven doen gaandeweg alleen maar groter.

Jan Tuit interviewde Mirjam de Visser, een dertigjarige arts die als vrijwilliger in de Zorgherberg van Willem Drees Oostpoort in Amsterdam werkt. Zij zegt: ‘Hier vind ik de rust om met mensen te praten over hun levensloop en over wat zij wensen in deze fase van het leven. Ik wil graag als dokter leren aandacht te hebben en te blijven houden voor de hele mens. Geneeskunde gaat in mijn ogen namelijk niet alleen om genezen, maar om het begeleiden van een mens.’

Tot slot de uitslag van ons lezersonderzoek. Antenne wordt goed gelezen en door de meesten van jullie gewaardeerd met het cijfer 8. Daar zijn we als redactieteam trots op. Met de aangedragen verbetersuggesties gaan we aan de slag.

Allemaal hartelijk dank!

Marie-Christine Koestal