Hospice starten

Het aantal hospices groeit nog steeds. Ter ondersteuning van deze ontwikkeling is de brochure ‘Stappenplan voor het opzetten van een hospice’ uitgebracht. Deze brochure is een aangepaste versie van het boek ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’ van Jan Ruyten en Maarten de Gouw, dat met toestemming van de auteurs is herschreven. Het stappenplan gaat in op het proces van vraag naar idee, het vinden van draagvlak en organisatorische aspecten, zoals huisvesting, financiën en organisatiestructuur.

Aanvragen

Het stappenplan is als pdf-document te verkrijgen en wordt u per e-mail toegezonden, nadat u onderstaand formulier heeft ingevuld.

Aanvraagformulier stappenplan