Klachten- en geschillencommissie

VPTZ Nederland beschikt over een onafhankelijke landelijke Klachten- en geschillencommissie. Deze commissie behandelt klachten bij VPTZ-lidorganisaties: van cliënten (en hun naasten) en van (vrijwillige) medewerkers. Daarnaast behandelt de commissie ook geschillen tussen VPTZ-lidorganisaties of geschillen tussen VPTZ-lidorganisaties en VPTZ Nederland.

Uitgangspunt bij de behandeling van klachten en geschillen is dat allereerst zo dicht mogelijk bij de bron een oplossing wordt gevonden. VPTZ Nederland stimuleert de leden dan ook om binnen de eigen organisatie een klachtenfunctionaris, -commissie en/of vertrouwenspersoon aan te wijzen, een eigen klachtenprocedure op te stellen en hierover cliënten en medewerkers te informeren. Als de behandeling van de klacht of het geschil niet tot een oplossing leidt of wanneer een behandeling bij de lidorganisatie niet passend of gewenst is, kan de klacht of het geschil aan de landelijke klachtencommissie worden voorgelegd.

Een klacht of geschil kan schriftelijk worden ingediend bij:

VPTZ Nederland
T.a.v. de secretaris van de Klachten- en geschillencommissie
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

De klacht of het geschil kan ook als bijlage bij een mail worden gestuurd naar redinga@vptz.nl. De brief dient de naam en het adres van de klager te bevatten en informatie over het voorgevallene waarover een oordeel van de commissie wordt gevraagd.

Verdere informatie: René Edinga (ondersteuner van de commissie), te bereiken via 033 – 760 10 70.

De volgende klachtenregelingen zijn van toepassing:

Geschilregeling tussen VPTZ-organisaties

Geschilregeling tussen VPTZ-organisaties en VPTZ Nederland

Klachtenprocedure cliënten

Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren