Publicaties

VPTZ Nederland ontwikkelde in samenwerking met anderen diverse publicaties over thema’s in de palliatieve terminale zorg. Hieronder vindt u meer informatie over deze publicaties en de mogelijkheid deze te bestellen. Ook vindt u hier de VPTZ Registratierapportage.

Hoe verwijs ik naar een vrijwilliger? (herziene uitgave; mei 2024)
Deze folder geeft tips aan zorgprofessionals en sociaal werkers hoe zij mensen in de laatste levensfase en hun naasten kunnen wijzen op de inzet van een vrijwilliger in hun thuissituatie. De folder gaat in op de drempels die soms ervaren worden en hoe die verlaagd kunnen worden.

Ondersteuning door vrijwilliger gewenst in palliatieve terminale fase. Maar welke overwegingen spelen een rol bij deze keuze?
In opdracht van VPTZ Nederland voerde het Verwey-Jonker Instituut onderzoek uit naar de behoefte aan ondersteuning door vrijwilligers bij mensen die thuis overlijden. Radboudumc onderzocht vervolgens – ook in opdracht van VPTZ Nederland – welke overwegingen en omstandigheden een rol spelen bij de keuze om de ondersteuning van een vrijwilliger thuis toe te laten in de palliatieve terminale fase.

Reflectie-instrument Cirkel ‘Er zijn’
In de traditie van de Visiekubus en Qualis heeft VPTZ Nederland een instrument ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteit: het reflectie-instrument Cirkel ‘Er zijn’.

Registratierapportage VPTZ Nederland
Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland informatie van haar lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën. Deze gegevens worden gepresenteerd in de VPTZ Registratierapportage.

Animatiefilmpje VPTZ Nederland
Hieronder vindt u een animatiefilmpje waarin wij in een minuut uitleggen wat VPTZ-vrijwilligers kunnen betekenen.

Boekenreeks Perspectieven van vrijwilligerswerk

Deel 1: Daar doe ik het voor
Deel 2: Toekomstspijt dat is wat ik voel
Deel 3: Dorst of doodsangst (niet meer verkrijgbaar)
Deel 4: Mijn antwoord op eenzaamheid is liefde
Deel 5: Holimozus, nee!
Deel 6: Ontstollend Steen