VPTZ Academie

VPTZ Nederland heeft kwaliteit hoog in het vaandel en leren en ontwikkelen is een van de ankerpunten in onze visie op deze kwaliteit. De VPTZ Academie biedt dan ook een breed scala aan trainingen voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders in de palliatieve terminale zorg. Deze trainingen leveren een belangrijke bijdrage aan bewustwording, kennisontwikkeling en het vergroten van het handelingsrepertoire. Daarnaast zijn de trainingen een belangrijke plek om ervaringen uit te wisselen en geïnspireerd te raken.

Voor vrijwilligers en coördinatoren start het werken bij een VPTZ-organisatie met een introductieprogramma. Dit programma bestaat uit een zelfstudiemodule, een introductietraining en een inwerkprogramma.

Na de introductietraining is er voor vrijwilligers een programma beschikbaar van ongeveer 20 modules, die inspelen op verschillende aspecten van het werk: afstemming op de gast/cliënt, ‘er zijn’, communicatie, een aantal inhoudelijke modules over bijvoorbeeld dementie en omgaan met lastig gedrag en praktische zaken als veiligheid, hygiëne en ziektebeelden. Ook zijn er incompanymodules beschikbaar over samenwerken, werken vanuit de bedoeling en feedbackvaardigheden.

Voor coördinatoren bestaat het aanbod uit 12 modules over onderwerpen als beleidsontwikkeling, leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling.

Onze trainingen worden gegeven door aan VPTZ Nederland verbonden trainers. Mensen uit de praktijk, die het werk van vrijwilligers en coördinatoren van dichtbij of uit eigen ervaring kennen en daarnaast een gedegen trainersopleiding gevolgd hebben.

Trainingsaanbod

Meer informatie en een beschrijving van de trainingen vindt u in de brochures:

Brochure Trainingen voor vrijwilligers 2024
Brochure Trainingen voor coördinatoren en bestuursleden 2024

Bekijk het overzicht van de geplande trainingen in 2024:

Overzicht VPTZ-trainingen 2024

De trainingen van de VPTZ Academie zijn uitsluitend bedoeld voor deelnemers die verbonden zijn aan een van de VPTZ-lidorganisaties. Vrijwilligers kunnen zich via hun coördinator inschrijven voor trainingen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de VPTZ Academie via telefoonnummer 033 – 760 10 70 of stuur een bericht naar training@vptz.nl.

___________________________________________________________

Onderstaande online zelfstudiemodule vormt geen onderdeel van de VPTZ Academie, maar we maken u er graag op attent:

Kinderpalliatieve zorg
E-learning programma waarmee vrijwilligers, mantelzorgers of zorgverleners zich de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunnen maken.

Grenzen van de ander zien én die van jezelf, dat is de uitdaging. In deze training ben ik een flinke stap dichter bij mezelf gekomen.

Deelnemer training 'Dicht bij jezelf, dicht bij de ander'