Vrijwilliger worden

Heeft u een hart voor mensen in de laatste levensfase? Bent u zelfstandig, kunt u goed luisteren en weet u er op een respectvolle manier voor iemand te zijn? Dan bent u geknipt voor vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg!

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en zich in de laatste fase van hun leven bevinden. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden door het voorkomen en verlichten van het lijden. In deze fase bieden VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze periode op een zo goed mogelijke manier doorleefd kan worden. Dat kan overdag, ‘s avonds of ’s nachts zijn, bij mensen thuis, in een hospice of zorginstelling.

Wat doet een vrijwilliger?

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’ en waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken, maar bieden bijvoorbeeld hulp bij persoonlijke verzorging, lezen voor of waken.

Wilt u geen vrijwilliger ‘aan het bed’ zijn, maar zich op een andere manier inzetten? Ook dan zijn er mogelijkheden: bijvoorbeeld bestuurstaken op u nemen; het verzorgen van de publiciteit, fondsenwerving of de tuin van het hospice verzorgen.

Alle VPTZ-vrijwilligers worden getraind en krijgen de mogelijkheid zich te laten bijscholen.

Interesse?

Heeft u interesse? Neem dan contact op met een VPTZ-organisatie bij u in de buurt.

De zorg voor zieke en stervende mensen ervaar ik als heel waardevol. Voor mij is het een verrijking van mijn leven.

vrijwilliger hospice