Registratierapportage VPTZ

In 2017 hebben de vrijwilligers van de 200 VPTZ-organisaties een enorme bijdrage geleverd aan de zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Er zijn maar liefst 12.351 mensen in hun laatste levensfase ondersteund, in ruim 1,4 miljoen uur. Dit gebeurde bij mensen thuis en in hospices, met de hulp van meer dan 11.000 opgeleide vrijwilligers.

Dit blijkt uit de VPTZ Registratierapportage 2017 die is verschenen. In deze jaarlijkse rapportage wordt een beeld gegeven van het gezamenlijke werk dat door de organisaties binnen de vereniging VPTZ Nederland wordt verricht.

De rapportage is tot stand gekomen aan de hand van ingevulde vragenlijsten van VPTZ-leden. Met een respons van 93% geeft het een representatief beeld van de activiteiten en de bijbehorende cijfers over de cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën. Daarnaast worden de gegevens vergeleken met die van voorgaande jaren.

Uitgave: VPTZ, 2018.
Prijs papieren versie: €17,50 (excl. verzendkosten)
Bestel de papieren versie: bestellling@vptz.nl

Eerder verschenen edities kunt u bij VPTZ Nederland opvragen: info@vptz.nl.

 

Download

VPTZ Registratierapportage 2017

PDF document, 1.71 MB