Registratierapportage VPTZ

In 2018 hebben de vrijwilligers van de meer dan 200 VPTZ-organisaties een enorme bijdrage geleverd aan de zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Er zijn maar liefst 13.214 mensen in hun laatste levensfase begeleid, in ruim 1,5 miljoen uur. Dit gebeurde bij mensen thuis, in hospices en zorginstellingen, met de hulp van meer dan 12.000 opgeleide vrijwilligers.

Dit blijkt uit de VPTZ Registratierapportage 2018 die is verschenen. In deze jaarlijkse rapportage wordt een beeld gegeven van het gezamenlijke werk dat door de organisaties binnen de vereniging VPTZ Nederland wordt verricht.

De rapportage is tot stand gekomen aan de hand van ingevulde vragenlijsten van VPTZ-leden. Met een respons van 92% geeft het een representatief beeld van de activiteiten en de bijbehorende cijfers over de cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën. Daarnaast worden de gegevens vergeleken met die van voorgaande jaren.

Uitgave: VPTZ, 2019.
Prijs papieren versie: €17,50 (excl. verzendkosten)
Bestel de papieren versie: bestellling@vptz.nl

Eerder verschenen edities kunt u bij VPTZ Nederland opvragen: info@vptz.nl.

 

Download

VPTZ Registratierapportage 2018 V2def

PDF document, 1.75 MB