Verwijzen

Samen van betekenis zijn in de laatste levenfase

Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven. Bekijk de animatie en zie hoe beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar versterken. Ga met elkaar in gesprek. Want samen zorgen we ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven.

Wilt u als arts, verpleegkundige of specialist iemand doorverwijzen voor ondersteuning thuis of in hospice?

Vrijwillige palliatieve terminale zorg is mogelijk bij de cliënt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen. Vooral de wens van de cliënt en/of zijn naasten bepalen deze keuze. Bij terminale zorg is het belangrijk dat de huisarts of de behandelend arts de medische verantwoordelijkheid voor deze zorg thuis op zich kan nemen, en dat mantelzorgers en/of vrijwilligers toezicht kunnen bieden tijdens de perioden dat er geen professionele hulp is en de cliënt niet alleen thuis kan zijn.
Ook bij een verblijf in het hospice blijft de eigen huisarts in de meeste gevallen de medische verantwoordelijkheid dragen. U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met de betreffende VPTZ-organisatie om de mogelijkheden te bespreken.

Indicatiestelling door wijkverpleegkundige voor beroepsmatige zorg in het hospice 
Het hospice beslist over het mogelijke verblijf en probeert hierbij altijd tegemoet te komen aan de wens van de cliënt en diens naasten. M.i.v. 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing van de beroepsmatige zorg en niet meer het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De wijkverpleegkundige doet dit mede op basis van de terminaalverklaring van de huisarts/behandelend arts.

De wijkverpleegkundige beoordeelt dan samen met de cliënt en diens naasten wat er nodig is aan verpleegkundige zorg. Samen wordt de zorgvraag verhelderd en stelt de wijkverpleegkundige een verpleegkundige diagnose en geeft de indicatie voor de zorg.

Hulp inschakelen van vrijwilligers
De vereniging VPTZ Nederland  bestaat uit ruim 200 organisaties die thuis en in hospices ondersteuning bieden. Hiervan bieden 43 organisaties op beide locaties ondersteuning, dus zowel thuis als in het hospice. De vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.