Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland informatie van haar lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren/bestuursleden en financiën. Alle uitgevraagde gegevens worden gepresenteerd in een registratierapportage.

Voor het jaar 2023 hebben VPTZ Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) een gecombineerde uitvraag onder hun lidorganisaties gedaan en de resultaten ervan gezamenlijk gepubliceerd. Dit levert een completer beeld op van de hospicezorg in Nederland en de ondersteuning door vrijwilligers van mensen in de laatste levensfase thuis.

Open/download hier de gezamenlijke Registratierapportage VPTZ-AHzN 2023. Het hoofdstuk financiën wordt in juli 2024 aan het rapport toegevoegd.

Hieronder vindt u cijfers uit 2023 voor alleen VPTZ Nederland. Voor de rapportcijfers die naasten aan vrijwilligers geven, maken we gebruik van het instrument Feedback naasten. Download hier de Kwantitatieve data vanuit instrument feedback naasten 2023.