Word vrijwilliger

Wat kunnen vrijwilligers doen?

De ruim 10.000 VPTZ-vrijwilligers zijn er om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever.
De VPTZ-vrijwilligers bieden hulp bij mensen thuis maar ook in hospices.

Alle VPTZ vrijwilligers worden getraind en worden voortdurend bijgeschoold.
De meeste vrijwilligers hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben zelf een dierbare verloren en weten daardoor hoe dat voelt, maar hebben ook geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen.
Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

Word vrijwilliger!

Natuurlijk kunt u ook vrijwilliger worden. Dat hoeft niet altijd als vrijwilliger ‘aan het bed’ te zijn. Lokale organisaties hebben ook vrijwilligers die bestuurstaken op zich nemen;  de publiciteit verzorgen, fondsenwerving regelen of bijvoorbeeld de tuin verzorgen van het hospice.
De bij ons bekende vrijwilligers vactures vindt u onder ‘VPTZ Nederland’.

Om na te gaan welke mogelijkheden er voor u zijn, kunt u contact opnemen met een VPTZ-organisatie bij u in de buurt. Op de kaart ziet u welke organisaties er bij u in de buurt zijn. In totaal bestaat de vereniging uit ruimt 200 lidorganisaties. Er is er dus altijd één bij u in de buurt.

 

De commercial van VPTZ Nederland is beschikbaar via Youtube: http://youtu.be/Y6R8R0WwcQw.
Voor een versie in een hogere resolutie kunt u contact opnemen met Marianne Barree, beleidsmedewerker Communicatie van VPTZ Nederland: mbarree@vptz.nl.

Wilt u weten welke vacatures er zijn bij onze leden? Klik hier: Actuele vacatures