Nieuws

(Gratis) webinar voor huisartsen en verpleegkundigen

Bijna een kwart van de mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers is onbekend met de ondersteuning die vrijwilligers hen thuis kunnen bieden. En dat terwijl 70% van de mensen die zorgt voor iemand in de laatste levensfase thuis zich overbelast voelt. Verwijzers - zoals huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden - spelen daarom een cruciale rol. Zij kunnen tijdig signaleren dat een naaste overbelast dreigt te raken en doorverwijzen naar een VPTZ-organisatie. Dit webinar geeft hen praktische handvatten voor die doorverwijzing.

HUMAN serie Tot het Einde | recensies

De 4-delige HUMAN serie Tot het Einde (april/mei 2024) volgt 5 VPTZ-vrijwilligers die mensen in de laatste fase van hun leven bijstaan. De serie krijgt aandacht en goede recensies in landelijke en regionale media.

Bitterzoete tijd voor jezelf – Radboudumc deed onderzoek naar de overwegingen voor thuisinzet

Welke overwegingen en omstandigheden spelen een rol bij de keuze om de ondersteuning van een vrijwilliger thuis toe te laten in de palliatieve terminale fase? Radboudumc deed hier, in opdracht van VPTZ Nederland, onderzoek naar. De keuze voor het toelaten van een vrijwilliger maken mensen in een periode en situatie die gelaagd en complex is. Voor een naaste betekent de inzet van een vrijwilliger tijd voor zichzelf. Maar kiezen voor jezelf betekent ook kiezen voor het weggeven van tijd met degene die je gaat verliezen. Een bitterzoete keuze.

Meer dan half miljoen mensen zorgde de afgelopen vijf jaar voor terminaal zieke thuis

Meer dan een half miljoen mensen in Nederland verleende in de afgelopen vijf jaar mantelzorg aan een terminale zieke thuis. Van deze mantelzorgers is 7 op de 10 overbelast. Bij ongeveer 6.000 mensen per jaar die jaarlijks thuis overlijden, is hulp gewenst van een vrijwilliger. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut voor VPTZ Nederland.

VPTZ 40 jaar!

Op 16 maart 2024 bestaat VPTZ 40 jaar. In dit jaar willen we vrijwilligers en naasten een podium geven door hun verhaal te vertellen. Over hoe waardevol het bieden en ontvangen van tijd, aandacht en ondersteuning is in de laatste levensfase. Maatschappelijk kapitaal dat zich bijna niet in woorden en getallen laat vangen.