Nieuws

VPTZ Nederland treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland is op 1 juli 2022 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Voor de cliënten en hun naasten heeft samenwerking binnen één landelijke organisatie, de coöperatie PZNL, een meerwaarde voor de verbetering van de palliatieve en terminale zorg.

Meer mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers

In 2021 zijn 12.294 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers begeleid. Dit aantal is 5% hoger dan in 2020. Deze stijging is zichtbaar bij zowel de inzet thuis, als in het hospice en elders. Hiermee zijn hospices weer terug op het niveau van voor corona, maar dit geldt nog niet voor inzetten in de thuissituatie. In totaal hebben de vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2021.

Anders leven, anders zorgen, beter organiseren

Recent publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het rapport ‘Anders leven en zorgen‘. Hierin pleit de Raad voor een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Om de zorg naar wens van de cliënt, haalbaar en toekomstbestendig te kunnen vormgeven.

Grote rol voor vrijwilligers in de palliatieve zorg

Eerder deze week verscheen het advies ‘Leven met het einde in zicht’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Meerdere keren in het rapport wordt de grote waarde van vrijwilligers benadrukt. Wij zijn blij met deze erkenning. Inderdaad zijn vrijwilligers vaak een onmisbare aanvulling op de beroepsmatige zorg en de mantelzorg.

Petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register voor 27 maart, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is van uw vrijwilligersorganisatie. Of je nu een budget van 500 euro of van 500.000 euro hebt, maakt helemaal niet uit. Het is een van de vele regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort. Daarom is de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen gestart.

Praat op tijd over de dood

De SIRE-campagne De Dood. Praat erover, niet eroverheen is een goed initiatief. Het is uiterst belangrijk om over dit moeilijke onderwerp in gesprek te gaan. Vergeet hierbij niet de voorkeursplek van overlijden te bespreken en wie er in de laatste fase betrokken zijn. En weet dat er vrijwilligers zijn die in deze laatste fase willen ondersteunen.

Tweede Kamerlid Mirjam Bikker bezoekt hospice in Gouda

Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Mirjam Bikker bezocht vrijdag 21 januari Steun● Midden Holland, dat met vrijwilligers ondersteuning biedt in de laatste levensfase. Steun● Midden Holland heeft twee bijna-thuis-huizen: in Gouda en Waddinxveen.

Reactie op reageerakkoord: houd rol vrijwilliger actief in beeld!

In het nieuwe regeerakkoord is de ambitie opgenomen om de palliatieve zorg inclusief hospices de komende jaren te versterken. VPTZ Nederland is blij met deze noodzakelijke aandacht voor het levenseinde. In de palliatieve terminale zorg spelen vrijwilligers een zeer belangrijke rol.

Liane den Haan bezoekt stichting De Mantelmeeuw in Woerden

Vrijdag 10 december is Tweede Kamerlid Liane den Haan op werkbezoek geweest bij De Mantelmeeuw in Woerden (hospice en zorg thuis). Mevrouw Den Haan, fractievoorzitter van Fractie den Haan, was onder de indruk van de liefdevolle zorg en sprak haar waardering uit voor de belangrijke rol die vrijwilligers spelen in de laatste levensfase.

Lichte daling aantal ondersteunde cliënten in coronajaar 2020

In 2020 zijn maar liefst 11.743 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers begeleid; thuis, in hospices of in zorginstellingen. Hiervoor waren ruim 12.000 opgeleide VPTZ-vrijwilligers beschikbaar. In totaal hebben deze vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden.In 2020 zijn maar liefst 11.743 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers begeleid; thuis, in hospices of in zorginstellingen.