Nieuws

Niet eerder zoveel mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers

In 2022 zijn 13.775 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers ondersteund. Dit is een stijging van zo’n 5% ten opzichte van 2021. Een recordaantal van ruim 13.000 vrijwilligers was afgelopen jaar beschikbaar voor de hulp aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2022.

‘Stappenplan voor het opzetten van een hospice’ volledig herzien

VPTZ Nederland heeft een compleet nieuwe versie van het ‘Stappenplan voor het opzetten van een hospice’ ontwikkeld. Het stappenplan gaat in op zaken als het proces van vraag naar idee, het vinden van draagvlak en organisatorische aspecten, zoals huisvesting, financiën en organisatiestructuur.