Nieuws

Niet eerder zoveel mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers

In 2022 zijn 13.775 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers ondersteund. Dit is een stijging van zo’n 5% ten opzichte van 2021. Een recordaantal van ruim 13.000 vrijwilligers was afgelopen jaar beschikbaar voor de hulp aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2022.

‘Stappenplan voor het opzetten van een hospice’ volledig herzien

VPTZ Nederland heeft een compleet nieuwe versie van het ‘Stappenplan voor het opzetten van een hospice’ ontwikkeld. Het stappenplan gaat in op zaken als het proces van vraag naar idee, het vinden van draagvlak en organisatorische aspecten, zoals huisvesting, financiën en organisatiestructuur.

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Zaterdag 8 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor de zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn.

VPTZ Nederland treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland is op 1 juli 2022 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Voor de cliënten en hun naasten heeft samenwerking binnen één landelijke organisatie, de coöperatie PZNL, een meerwaarde voor de verbetering van de palliatieve en terminale zorg.