Nieuws

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Zaterdag 8 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor de zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn.

VPTZ Nederland treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland is op 1 juli 2022 toegetreden tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Voor de cliënten en hun naasten heeft samenwerking binnen één landelijke organisatie, de coöperatie PZNL, een meerwaarde voor de verbetering van de palliatieve en terminale zorg.

Meer mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers

In 2021 zijn 12.294 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers begeleid. Dit aantal is 5% hoger dan in 2020. Deze stijging is zichtbaar bij zowel de inzet thuis, als in het hospice en elders. Hiermee zijn hospices weer terug op het niveau van voor corona, maar dit geldt nog niet voor inzetten in de thuissituatie. In totaal hebben de vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2021.

Anders leven, anders zorgen, beter organiseren

Recent publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het rapport ‘Anders leven en zorgen‘. Hierin pleit de Raad voor een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Om de zorg naar wens van de cliënt, haalbaar en toekomstbestendig te kunnen vormgeven.

Grote rol voor vrijwilligers in de palliatieve zorg

Eerder deze week verscheen het advies ‘Leven met het einde in zicht’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Meerdere keren in het rapport wordt de grote waarde van vrijwilligers benadrukt. Wij zijn blij met deze erkenning. Inderdaad zijn vrijwilligers vaak een onmisbare aanvulling op de beroepsmatige zorg en de mantelzorg.