Oproep aan politieke partijen om palliatieve terminale zorg op te nemen in verkiezingsprogramma’s

Samen met de Associatie Hospicezorg Nederland roepen we politieke partijen op palliatieve terminale zorg inclusief vrijwilligers op te nemen in de verkiezingsprogramma's.

In het vorige regeerakkoord stond de ambitie om de palliatieve zorg, inclusief hospices, te versterken. We zijn blij met deze ambitie en met de stappen die zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet. Daarom blijft aandacht voor palliatieve terminale zorg – en het samenspel daarbij tussen formele en informele zorg – ook de komende jaren essentieel. We roepen partijen dan ook op tot inzet op drie punten in het verkiezingsprogramma en bij de formatieonderhandelingen.

Lees onze brief.