Bitterzoete tijd voor jezelf – Radboudumc deed onderzoek naar de overwegingen voor thuisinzet

Welke overwegingen en omstandigheden spelen een rol bij de keuze om de ondersteuning van een vrijwilliger thuis toe te laten in de palliatieve terminale fase? Radboudumc deed hier, in opdracht van VPTZ Nederland, onderzoek naar. De keuze voor het toelaten van een vrijwilliger maken mensen in een periode en situatie die gelaagd en complex is. Voor een naaste betekent de inzet van een vrijwilliger tijd voor zichzelf. Maar kiezen voor jezelf betekent ook kiezen voor het weggeven van tijd met degene die je gaat verliezen. Een bitterzoete keuze.

Radboudumc deed, in opdracht van VPTZ Nederland, onderzoek naar de overwegingen en omstandigheden die een rol spelen bij de keuze om de ondersteuning van een vrijwilliger thuis toe te laten in de palliatieve terminale fase. Drieëntwintig nabestaanden (partners en kinderen) van mensen die minder dan een jaar voor de start van het onderzoek zijn overleden, werden geïnterviewd. De deelnemers aan het onderzoek hebben allen ondersteuning gehad van een vrijwilliger in de laatste levensfase van hun naaste.

Kostbare tijd
Niet weten hoelang het duurt voor een geliefde komt te overlijden gaat over hoop en kostbare tijd. Maar ook over volhouden en dat eigenlijk niet meer kunnen. Meer dan een half miljoen mensen hebben of hadden in de afgelopen 5 jaar te maken met mantelzorg voor een zieke in de laatste levensfase die thuis wilde sterven. Van deze mantelzorgers ervoer of ervaart 70% de zorg als intensief (Verwey-Jonker Instituut 2024). Vrijwilligers blijken van waarde voor mensen in de palliatieve terminale fase en hun naasten. De keuze voor het toelaten van een vrijwilliger maken mensen in een periode en situatie die gelaagd en complex is. Voor een naaste betekent de inzet van een vrijwilliger tijd voor zichzelf. Maar kiezen voor jezelf betekent ook kiezen voor het weggeven van tijd met degene die je gaat verliezen. Een bitterzoete keuze.

Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport van Radboudumc

Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut