En vrijwilligers dan?

Brancheorganisaties luidden deze week de noodklok. Een zorginfarct in de thuiszorg dreigt, zo meldde het AD op 4 oktober. Vanwege het personeelstekort in de thuiszorg krijgen mensen thuis niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Ook thuis sterven is hierdoor niet altijd mogelijk, terwijl dat vaak wel de wens is. Dit is voor ons een herkenbaar beeld. Mensen die in de laatste levensfase zijn beland en tegen hun voorkeur in hun huis moeten verlaten, omdat de zorg daar onvoldoende kan worden geleverd. Pijnlijk. Een waardig levenseinde op de plek van voorkeur, dat gun je iedereen.

Op mantelzorgers zal vanwege het tekort aan beroepskrachten meer en meer een beroep worden gedaan, maar hun beschikbaarheid houdt een keer op. Helaas blijft het nog veel te vaak buiten beeld dat er enorm veel vrijwilligers zijn op wie een beroep kan worden gedaan en die de (mantel)zorg kunnen ondersteunen.

Bij VPTZ-organisaties zijn zo’n 12.000 opgeleide vrijwilligers actief die ingezet kunnen worden bij mensen in de laatste levensfase. Een deel van hen is er specifiek voor mensen die thuis willen overlijden. Ze zijn er voor hen en hun naasten. Zo ondersteunen zij bij de persoonlijke verzorging en bieden een luisterend oor. Op die manier ontlasten ze de mantelzorgers en de thuiszorg.

De inzet van deze vrijwilligers komt regelmatig niet of te laat op gang. Vaak omdat het niet bekend is bij zorgverleners en mantelzorgers dat zij deze vrijwilligers kunnen inschakelen. Elkaar kennen en beter samenwerken is hier dus het cruciale punt. VPTZ Nederland en haar leden zetten zich ervoor in om de samenwerking tussen alle relevante partijen (zoals thuiszorgaanbieders en huisartsen) te verbeteren, zodat vrijwilligers vaker én tijdig kunnen worden ingezet. Laten we er zo met elkaar voor zorgen dat iedereen kan overlijden op de plek van voorkeur.

Carla Aalderink,
Directeur VPTZ Nederland