IGJ: Hospices bieden goede en veilige palliatieve zorg in laatste levensfase

Professionele zorgverleners en vrijwilligers bieden goede en veilige zorg in hospices aan mensen in de laatste weken of maanden van hun leven. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na bezoeken aan acht hospices.

De inspectie bezocht vier high-care hospices, waar professionele zorgverleners 24-uurs verpleegkundige zorg bieden. Daarnaast twee bijna-thuis-huizen die bijna volledig draaien op vrijwilligers, aangevuld met wijkverpleging. Ook was de inspectie bij twee palliatieve units die onderdeel zijn van een reguliere zorginstelling, zoals een verpleeghuis.

De belangrijkste bevindingen:
In de hospices kennen de zorgverleners en de vrijwilligers de cliënten en hun wensen en behoeften. Er is veel aandacht en ruimte voor specifieke levensvragen. Alle cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, respect, vertrouwen en begrip. Ook is er aandacht voor de wensen en behoeften van familie en mantelzorgers. De zorgverleners maken professionele afwegingen over de benodigde zorg en ondersteuning. Er zijn voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar. Alleen bekwame en bevoegde zorgverleners voeren voorbehouden en risicovolle handelingen uit en hebben toegang tot de medicatie van de cliënten. De inspectie vindt het belangrijk dat hospices goede afspraken maken met huisartsen en wijkverpleging over het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Vrijwilligers hebben geen toegang tot cliëntdossiers. Eventuele niet-medische bijzonderheden over een cliënt horen zij van (en kunnen zij doorgeven aan) professionele zorgverleners. Die informatie is belangrijk om hiaten in de coördinatie en de continuïteit van de zorg te voorkomen.

VPTZ Nederland is blij met de resultaten van dit onderzoek waarvoor ook enkele van onze leden zijn bezocht. We ondersteunen van harte de aanbeveling dat zorgvrijwilligers toegang krijgen tot de niet-medische informatie uit het dossier van de cliënt.

Lees meer over de bevindingen van de IGJ.