Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Zaterdag 14 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Deze dag is bedoeld om wereldwijd aandacht te geven aan hospice- en palliatieve zorg.

Veel Netwerken Palliatieve Zorg, hospices en andere organisaties organiseren deze week bijeenkomsten en open dagen. Stichting Palliatieve Zorg Nederland introduceert het kaartspel ‘Kiezen & Delen’. Het kaartspel nodigt mensen uit via vragen, stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek te gaan over het leven, ziek zijn en de dood. Het spel is te spelen door jong en oud, door ziek en gezond. Alle keuzes die staan vermeld helpen te ontdekken wat de spelers belangrijk vinden in hun leven. De ervaring is dat deze gesprekken veel rust geven, duidelijkheid scheppen en voor een sterke onderlinge verbinding zorgen. Wanneer wensen zijn besproken met een zorgverlener, kan er betere en meer gerichte zorg en ondersteuning worden verleend.

Met het spel willen PZNL en KWF het gesprek over de mogelijk toekomstige palliatieve levensfase stimuleren. De palliatieve levensfase gaat over kiezen hoe je de rest van je leven invult, waar en met wie. En over delen: want het is slim om je keuzes te delen met je naasten en je zorgverlener. Zo weet je van elkaar wat écht belangrijk is.

Het spel wordt rondom de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg verspreid via activiteiten die Netwerken Palliatieve Zorg organiseren. Deze Netwerken zijn samenwerkingsverbanden van organisaties die binnen regio’s palliatieve zorg verlenen, zoals thuiszorgorganisaties, huisartsen, wijkteams en ziekenhuizen. Iedereen kan het kaartspel bestellen via www.kiezenendelen.nu.