Reactie op reageerakkoord: houd rol vrijwilliger actief in beeld!

In het nieuwe regeerakkoord is de ambitie opgenomen om de palliatieve zorg inclusief hospices de komende jaren te versterken. VPTZ Nederland is blij met deze noodzakelijke aandacht voor het levenseinde. In de palliatieve terminale zorg spelen vrijwilligers een zeer belangrijke rol.

In het nieuwe regeerakkoord is de ambitie opgenomen om de palliatieve zorg inclusief hospices de komende jaren te versterken. VPTZ Nederland is blij met deze noodzakelijke aandacht voor het levenseinde. In de palliatieve terminale zorg spelen vrijwilligers een zeer belangrijke rol.
Ruim 12.000 vrijwilligers zijn er voor mensen in de laatste fase van hun leven, en voor hun naasten. Zij bieden zorg en ondersteuning bij mensen thuis, in zorginstellingen en in hospices. Samen met mantelzorgers en professionele zorgverleners zorgen zij dat mensen kunnen sterven op de plek van hun voorkeur.

Wij roepen het kabinet op om bij het inzetten op palliatieve zorg de belangrijke rol van vrijwilligers actief in beeld te houden. Ook vragen we aandacht voor de rol die vrijwilligers in de thuissituatie kunnen spelen. Veel mensen willen thuis sterven. De inzet van een vrijwilliger kan helpen dat te realiseren en draagt bij aan het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger. Deze vorm van vrijwillige ondersteuning is helaas bij veel mensen en zorgprofessionals onvoldoende bekend. VPTZ Nederland gaat graag in gesprek met alle relevante partijen, van overheid tot zorgaanbieders, hoe we gezamenlijk de inzet van vrijwilligers verder kunnen versterken en bekendheid geven.