(Gratis) webinar voor verwijzers

Bijna een kwart van de mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers is onbekend met de ondersteuning die vrijwilligers hen thuis kunnen bieden. En dat terwijl 70% van de mensen die zorgt voor iemand in de laatste levensfase thuis zich overbelast voelt. Verwijzers - zoals huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal werkers - spelen daarom een cruciale rol. Zij kunnen tijdig signaleren dat een naaste overbelast dreigt te raken en doorverwijzen naar een vptz-organisatie.

Op 28 mei organiseert VPTZ Nederland een gratis webinar voor verwijzers. Dit webinar gaat in op de resultaten van de onderzoeken van het Verwey-Jonker Instituut en het Radboudumc over drempels die mensen ervaren om een vrijwilliger toe te laten.

————————————————————-

28 mei | webinar ‘Een bitterzoete tijd’

Webinar naar aanleiding van de onderzoeken die het Verwey-Jonker Instituut en het Radboudumc uitgevoerd hebben onder naasten en nabestaanden.

Georganiseerd door: VPTZ Nederland, Agora en Nationaal Programma NPPZ II/Stichting PZNL

Voor wie?
Professionals in het sociaal domein en professionals in de zorg die verwijzen en/of ondersteuning bieden aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten in thuissituaties

Datum: dinsdag 28 mei | 15.30 – 17.00
Kosten: gratis
Accreditatie: voor dit webinar is accreditatie aangevraagd voor 1 punt bij het registerplein Sociaal werk en via PZNL bij V & VN

Inschrijven
Meer informatie en aanmelden: ga naar de website van Agora