Tweede Kamerlid Mirjam Bikker bezoekt hospice in Gouda

Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Mirjam Bikker bezocht vrijdag 21 januari Steun● Midden Holland, dat met vrijwilligers ondersteuning biedt in de laatste levensfase. Steun● Midden Holland heeft twee bijna-thuis-huizen: in Gouda en Waddinxveen.

Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Mirjam Bikker bezocht vrijdag 21 januari Steun● Midden Holland, dat met vrijwilligers ondersteuning biedt in de laatste levensfase. Steun● Midden Holland heeft twee bijna-thuis-huizen: in Gouda en Waddinxveen. Een bijna-thuis-huis is een kleinschalig hospice dat grotendeels gerund wordt door vrijwilligers. Mirjam Bikker sprak haar grote waardering uit voor de inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. In Nederland bieden ruim 12.000 vrijwilligers ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase: thuis, in hospices en in zorginstellingen.

Steunpunt Midden Holland vertelde het Kamerlid over de unieke bijdrage die vrijwilligers leveren. Zonder de inzet van vrijwilligers kan een hospice niet bestaan. Zij verzorgen de gasten, bieden een luisterend oor, koken en maken de tuin op orde en bieden complementaire zorg. Vrijwilligers passen zich aan aan de wensen en behoeften van de gast, en bieden de steun en aandacht die bij die persoon past. Ook het bestuur van een bijna-thuis-huis is vrijwillig.

Inzet thuis

Steun● Midden Holland ondersteunt ook mensen in de thuissituatie. De inzet thuis is gericht op de stervende, maar met name op diens naasten: wat hebben die nodig om de mantelzorg vol te kunnen houden. Zo kan een vrijwilliger ervoor zorgen dat de mantelzorger af en toe tijd voor zichzelf heeft in deze intensieve periode. Ook thuis biedt de vrijwilliger steun en een luisterend oor. De meerderheid van de Nederlanders geeft in onderzoek aan het liefste thuis te sterven. Toch gebeurt dit om verschillende redenen in de praktijk niet altijd. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken dat iemand thuis kan sterven. Helaas is deze vorm van ondersteuning onvoldoende bekend bij mantelzorgers en verwijzers. Dit vraagt de komende jaren extra aandacht, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van deze waardevolle ondersteuning.

Financiering

De komende jaren zal door de vergrijzing het aantal mensen dat zorg behoeft in de laatste levensfase toenemen. Steun● Midden Holland ziet ook dat het aantal gasten in haar twee bijna-thuis-huizen groeit. Dit vraagt om een financiering die meegroeit met het aantal gasten. Mirjam Bikker laat weten dat in het nieuwe coalitieakkoord geld is vrijgemaakt voor de versterking van de palliatieve zorg, inclusief hospices. Mirjam Bikker: “Het bezoek van vrijdag liet mij opnieuw zien hoe waardevol goede palliatieve en terminale zorg is. Juist ook in de laatste fase van hun leven is het belangrijk dat mensen omringd worden door familie en vrienden en goede zorg ontvangen. Met een vergrijzende bevolking is het meer dan terecht om daar extra in te investeren.”